Nowe wymogi dot. wyprzedaży oraz udostępniania opinii — Dyrektywa Omnibus

Parlament Europejski i Rada UE przyjęła tzw. dyrektywę Omnibus, której celem jest unowocześnienie przepisów dotyczących ochrony konsumenta. Mają one zapobiegać m.in. pisaniu opinii za klientów, czy też zawyżaniu cen przed Black Friday oraz innymi wyprzedażami. Obowiązują one we wszystkich państwach członkowskich i teoretycznie powinny zostać wprowadzone do krajowego prawa najpóźniej do 28 maja 2022 roku.

Jednak w związku z tym, że w Polsce nie zakończyły się jeszcze prace nad nowelizacją ustawy dotyczącej m.in. praw konsumenckich, nowe przepisy nie wejdą w życie do jesieni 2022 roku. Oznacza to, że póki dyrektywa nie zostanie wprowadzona do polskiego prawa, to jest jeszcze czas na to, aby na spokojnie wprowadzać zmiany w swoim e-commerce. Ważne jest to, że za nie przestrzeganie unijnej dyrektywy nie grozi kara, dopóki prawo to nie obowiązuje oficjalnie w naszym kraju. Pamiętaj jednak, że jeśli grupą docelową Twoich działań w zakresie e-commerce są np. Węgrzy czy Chorwaci, którzy zdążyli już zaimplementować do swojego prawa unijną dyrektywę, masz obowiązek uwzględniać zapisy Omnibusa, w takiej formie, w jakiej weszły one do prawa krajowego danego państwa.

Oto najważniejsze obowiązki wynikające z dyrektywy Omnibus:

Po pierwsze, przedsiębiorca będzie zobowiązany do udostępnienia klientom nie tylko adresu firmowego i adresu e-mail, ale także numeru telefonu. Będzie to szczególnie uciążliwe dla firm, wykorzystujących w kontaktach z klientami jedynie pisemne kanały.

Kolejną zmianą jest weryfikacja opinii konsumentów oraz konieczność udowodnienia, że dane opinie na temat usług czy produktów firmowych są związane z konkretnym zakupem. Ważne jest usystematyzowanie przetwarzania opinii. Być może nie zamieszczasz wszystkich, a część z nich jest owocem płatnych współprac z influencerami? Może warto by wprowadzić regulamin dotyczący publikowania opinii na Twojej stronie internetowej?

Następną unijną zmianą jest zapobieganie manipulacjom z cenami tuż przed wyprzedażami. Przedsiębiorcy będą zobowiązani do zamieszczenia ceny obowiązującej w czasie 30 dni przed obniżką. Jeśli towar będzie dostępny w sprzedaży krócej, to będzie musiała pojawić się wzmianka na temat najniższej dotąd obowiązującej na dany produktu czy usługę ceny.

Kolejnym obowiązkiem przedsiębiorców będzie zamieszczanie informacji dotyczących pozycjonowania danej oferty w sklepach internetowych oraz oznaczania odpłatnych współprac. Jeśli posiadasz multibrand będziesz także zobligowany do opisania tego, w jaki sposób działają wewnętrzne wyszukiwarki Twojej firmy.

Konsumenci kupujący w marketplacach, będą musieli zostać poinformowani o tym, czy dokonują transakcji u przedsiębiorcy, czy u osoby fizycznej, nieposiadającej działalności gospodarczej. Zakupy u podmiotu fizycznego pozbawiają praw konsumenckich, dlatego kupujący musi to wiedzieć, zanim sfinalizuje transakcję.

Firmy stosujące profilowanie i dostosowywanie indywidualnych cen będą zobligowane do informowania o tym klientów. Na mocy prawa unijnego konsumenci muszą wiedzieć, iż zaproponowana im cena została dopasowana do nich indywidualnie. Celem jest zwiększenie świadomości konsumenta i uwzględniania przez niego ryzyka wynikającego z dokonania zakupu.

Jak widać, dyrektywa narzuca na firmy wiele obowiązków, jednak przynosi też pewne pozytywne zmiany. Transparentność, wymuszona przez unijne przepisy, przyczynia się do wzrostu zaufania konsumentów. To z kolei pozytywnie wpływa na zyski. Za sprawą dyrektywy rynek e-commerce będzie ujednolicony w całej Unii. Dzięki temu rynek zagranicznych państw nie będzie dla nas niewiadomą. Unijne wymagania prawne przyczynią się także do możliwości rozszerzenia Twoich kanałów sprzedaży na pozostałe państwa członkowskie. Ostatnią z korzyści będzie możliwość prowadzenia biznesu wedle zasady fair-play, jako że na nieuczciwą konkurencję nakładane będą kary finansowe.

Ważne jest zachowanie spokoju i podejmowanie przemyślanych działań. Już teraz warto sprawdzić, czy działasz zgodnie z obowiązującym prawem. To pozwoli Ci przekonać się, na czym stoisz i jakie zmiany czekają Cię w najbliższej przyszłości. Już teraz możesz zadbać o to, aby wszelkie działania firmowe były transparentne. Klienci cenią sobie takich usługodawców. Warto też sporządzić listę kontrahentów oraz sprawdzić warunki waszej współpracy. Być może nie wszyscy działają zgodnie z obowiązującymi normami. Należy także wdrażać zmiany związane z działem IT. Dream Creation może zająć się wprowadzeniem zmian na Twojej stronie internetowej, w kwestii konieczności wskazania ceny produktu sprzed 30 dni.