Buyer persona

Wszelkie próby sprzedaży bez określenia buyer persony są mało efektywne. Buyer persona to ogólny model i charakterystyka klienta docelowego.

Jest to swego rodzaju profil psychologiczny, którego rolą jest przybliżenie sposobu myślenia określonej grupy społecznej. Nie jest to konkretna osoba, a grupa osób z podobnymi zainteresowaniami. Może to być np. model managera korporacji, młodej matki czy fanów zdrowego odżywiania. Buyer persony to idealne marketingowe narzędzie, dzięki któremu marketerzy mogą zwizualizować sobie potencjalnego odbiorcę, dobrać trafną i skuteczną strategię działania oraz określić sposób komunikacji z klientem. Buyer persony pomagają nie tylko w określaniu priorytetów w zakresie działań sprzedażowych oraz odpowiedniej segmentacji odbiorców, ale także w kwestii optymalizacji cen usług i produktów.

Podstawą do stworzenia buyer persony jest określenie ról, jakie można przypisać danemu odbiorcy. Może to być rola inicjatora, poddającego myśl o dokonaniu transakcji, rola doradcy, który wpływa na podjęcie decyzji, rola nabywcy oraz rola użytkownika. Kolejny krok to zbieranie danych. W dzisiejszym świecie wszystko to, co robimy w sieci, zostawia cyfrowe ślady, dając tym samym informację o naszych przyzwyczajeniach zakupowych, potrzebach, celach, problemach czy też motywacjach. Tworząc buyer personę, możemy pozyskiwać dane zarówno w sposób bezpośredni, jak i pośredni. Zbierać informacje bezpośrednio u klienta, można poprzez ankiety, wywiady oraz formularze. Pośredni sposób to wykorzystywanie źródeł, które pozwalają na gromadzenie danych poprzez monitorowanie aktywności oraz zachowań klienta w internecie. Zbierając informacje, możesz posłużyć się konkretnymi pytaniami, pytając np. o to, co motywuje klienta, czego oczekuje od zakupionego produktu, co chce osiągnąć poprzez dany zakup, co go skłoniło do dokonania transakcji, lub też jakie kryteria brał pod uwagę, robiąc zakupy. Kolejne etapy tworzenia profilu to analiza pozyskanych informacji oraz samo stworzenie buyer persony.

Pamiętaj, że próba stworzenia persony może zakończyć się porażką, jeśli przy jej tworzeniu oprzesz się na potencjalnie błędnych wyobrażeniach, opartych na domysłach i niedokładnie zbadanych szczegółach.