Loterie, challenge i Channel Points jako inne formy angażowania użytkowników w social mediach

Pragniesz zdobyć zasięgi, które w przyszłości mogą zaowocować rzeszą wiernych klientów Twojej marki? Jednocześnie uważasz, że konkursy są zbyt wymagającą i drogą formą zaangażowania?

Na szczęście świat social mediów nie tylko konkursami stoi i istnieje jeszcze kilka innych możliwości, które być może pomogą wypromować Twoje firmowe konto. Wszystko oczywiście zależy od predyspozycji platformy oraz chęci, którymi dysponujesz. Loterie, challenge oraz Channel Points to kolejne formy zaangażowania użytkowników w mediach społecznościowych, które posiadają ogromny potencjał i których charakterystykę warto przybliżyć.

LOTERIE

W polskim prawie loterie promocyjne prowadzone w social mediach podlegają przepisom prawnym odnoszącym się do gier losowych. Proces planowania i organizacji loterii jest o wiele bardziej żmudny i skomplikowany, niż bywa w przypadkach konkursów. Taka aktywność w sieci podlega większym restrykcjom. Organizator, tworząc loterię, ma obowiązek zgłosić taki zamiar do odpowiedniego organu. Na zezwolenie można czekać nawet do dwóch miesięcy, gdyż tyle czasu prawnie przysługuje administracji na rozpatrzenie wniosku. 

Większość platform działających w Polsce ma bardzo restrykcyjne regulaminy, przez co organizacja loterii jest praktycznie niemożliwa. Pewien wyjątek stanowią Facebook i Snapchat, chociaż i w ich przypadku realizator jest narażony na pewne koordynacyjne ograniczenia. Tworząc regulamin loterii oraz snując plany nad działaniami paid social, warto pamiętać o najważniejszym aspekcie prawnym gier losowych, czyli o ograniczeniach wiekowych. W loteriach promocyjnych mogą brać udział osoby fizyczne w wieku minimum 13 lat, natomiast, gdy loteria jest oparta na nagrodach w postaci fantów lub gotówki, uczestnik musi mieć ukończone 18 lat. 

W sytuacji, kiedy konsument ma do czynienia z loterią paragonową, oczywiste jest, że nie dokona zgłoszenia bezpośrednio po zobaczeniu reklamy. Musi mieć czas, aby zakupić produkt, dlatego priorytetowym zadaniem organizatora loterii jest pozycjonowanie strony i jej optymalizacja w trakcie kampanii. 

Warto pamiętać także o kilku technicznych zasadach, które ułatwią praktyczne działanie loterii oraz uatrakcyjnią jej stronę graficzną. Przede wszystkim, liczy się odpowiednie kodowanie. Pozwala ono szybko wyłapać ewentualne błędy w nawigacji. Bez względu na model i temat loterii, generatorem ruchu na stronie będą płaskie formaty w modelu CPC. W przypadku, gdy mamy do czynienia z nagraniem video, warto skorzystać z formatów typu „for action”, które wspomogą w zwiększeniu konwersji. Jeśli zasady loterii nie deklarują jednej, kosztownej nagrody, dobrze jest zwrócić się ku modelowi „instant win”, który gwarantuje codzienną szansę na wygraną. 

Czasami trudno zorientować się, czy proponowana przez nas aktywność jest bardziej konkursem czy loterią. W tej sytuacji należy usystematyzować sporną kwestię, aby móc podejmować dalsze działania. Następnie dobrze jest sprawdzić regulamin platformy, w której możemy prowadzić i promować loterię. Domyślnie wybieramy Facebook lub Snapchat i wtedy przygotowujemy własny regulamin, który w jasny sposób określi zasady loterii, terminy oraz sposób przyznawania nagród. W przypadku, gdy decyzja o prowadzeniu loterii definitywnie zapadnie, należy natychmiastowo zgłosić ją odpowiedniemu organowi. Ponadto, dobrze jest zadbać o zachowanie zasad Brand Safety, żeby reklamy nie wyświetlały się w nieodpowiednich miejscach lub obok kłopotliwych treści. Wybierz również kluczowe wskaźniki aktywności (KPI), aby za ich pomocą móc swobodnie mierzyć efektywność aktywacji.

Wytyczne dotyczące loterii

Prace nad loterią wymagają od jej realizatora samodyscypliny i odpowiedzialności. Pod żadnym pozorem nie powinien on prowadzić loterii bez jej zgłoszenia, a następnie otrzymania zezwolenia na jej organizację. Podobnie jak w przypadku konkursów, tak i każda loteria musi posiadać swój własny regulamin, który będzie klarownie określał jej zasady, terminy i mechanizmy zgodne z polityką wybranego kanału. Brak regulaminu automatycznie wyklucza możliwość prowadzenia loterii. Istnieje również rygorystyczny zakaz prowadzenia lub promowania loterii na platformach, które regulaminowo ich zakazują. 

Podatek od loterii

Miara obowiązku podatkowego będzie zależna od rodzaju loterii oraz wartości nagród. Podobnie, jak w przypadku konkursów, tak i tutaj obowiązek podatkowy będzie zależał od podziału ról zaangażowanych podmiotów. Na początku warto więc określić, kto będzie odpowiadał za wydanie nagród zwycięzcom, gdyż właśnie ta osoba lub instytucja będzie pociągnięta do obowiązku obliczenia, pobrania i zapłaty należnego podatku PIT. W dobrym guście jest przewidzieć również dodatkową nagrodę pieniężną, w kwocie, która pokryje wartość należnego opodatkowania PIT narzuconego na nagrodę rzeczową, aby nie musiał się tym przejmować zwycięzca. 

Wartość nagrody, jej postać i w ogóle jej ewentualne istnienie będzie zależne od konsekwencji związanych z podatkiem VAT. W przypadku, gdy zostanie przekazana nagroda rzeczowa należy dokonać obliczenia jej wartości, aby móc przewidzieć hipotetyczne skutki podatku VAT. W takiej sytuacji należy ustalić podział obowiązków pomiędzy zlecającego i agencję, gdyż postanowienia umowne mogą mieć ogromny wpływ na zobowiązania związane z VAT. Istnieje również możliwość weryfikacji zaistnienia możliwego obowiązku na gruncie podatku od gier. Wystarczy wtedy ustalić czy loteria kwalifikuje się jako promocyjna lub audiotekstowa.

Czy warto więc tworzyć loterie w mediach społecznościowych? Zasięg ich funkcjonowania jest ograniczony, ale zdecydowanie opłacalny. Są one skutecznym narzędziem zwiększenia aktywności na koncie firmowym i szansą dla marki, aby zbudować pozytywne skojarzenia z tematami bliskimi grupie docelowej. Temat loterii powinien zawierać nawiązanie do aktualnych działań marki. Buduje to spójność komunikacyjną i otwiera drogę na nowe możliwości reklamowe.

CHALLENGE

Wyzwanie, czyli tak zwany challenge jest akcją, w której, aby wygrać należy podjąć się określonej aktywności. W przeciwieństwie do konkursów, w tym przypadku brakuje aspektu rywalizacji. Wystarczy wziąć udział i ukończyć zadanie. Podejmując się stworzenia challengu, należy zwrócić szczególną uwagę na standardy norm społecznych. Nie wolno nawoływać w nich do działań sprzecznych z prawem lub naruszać czyjegoś interesu. Wyzwanie nie może także narażać na szwank życia i zdrowia uczestników.

Decydując się na ten rodzaj akcji promocyjnej, warto zadbać o Brand Safety i kwestię praw autorskich wykorzystanego materiału. Organizator jest także zobligowany do przestrzegania zasad dotyczących danych osobowych, zwłaszcza w przypadku, gdy uczestników jest więcej niż jeden. 

Tworząc challenge, upewnij się, że planowana aktywacja oraz jej mechanizm kwalifikują go jako wyzwanie. Każde działanie związane z zasadami i mechaniką challengu warto omówić z działem prawnym. Następnie zapoznaj się z regulaminem serwisu, z którego masz zamiar skorzystać, aby mieć pewność, że Twoje działania nie będą kolidować z zasadami panującymi na wybranej platformie społecznościowej. Pamiętaj o kluczowych wskaźnikach aktywności (KPI), aby za ich pomocą móc mierzyć efektywność aktywacji.

Wytyczne dotyczące challengy

Organizując challenge, musisz być świadomy pewnych ograniczeń i zobowiązań względem uczestników i miejsc działania. Absolutnie zabronione jest prowadzenie wyzwań bez regulaminu. Jako realizator challengu powinieneś podać przejrzyste instrukcje dotyczące wyzwania, nagród oraz metod dostawy. Musisz również zaznaczyć, że dana platforma nie jest sponsorem akcji i nie ponosi odpowiedzialności względem użytkowników. 

Nie wolno w challengu wykorzystywać utworów muzycznych bez posiadania praw autorskich. Organizator ma obowiązek przedstawić dokument upoważniający go do skorzystania z danej ścieżki dźwiękowej. Poza tym, musi podpisać list autoryzacyjny, który zezwala funkcjonować utworowi na platformie. 

Nieodpowiednie treści nie mogą pojawiać się w challengach. Organizując wyzwanie trzeba pamiętać o ogólnej polityce reklam na danej platformie. Powinno się przestrzegać jej zasad i mieć świadomość, że wszelkie materiały dotyczące kampanii przechodzą przez dodatkową weryfikację serwisu.

Podatek od challengy

Challenge jest formą akcji, która w zasadzie nie przewiduje wyłaniania i nagradzania zwycięzców. Z tego powodu nie podlega przepisom podatkowym. Warto jednak podjąć się weryfikacji challengu, aby zyskać zupełną pewność, że nie będzie się on wiązał z żadnymi nagrodami, świadczeniami, ani losowaniem wygranych wśród uczestników. Każda odbiegające od tej normy zależność będzie skutkować konsekwencjami na gruncie podatkowym PIT i VAT. Aby uzyskać formalną pewność w kwestii challengu, należy skonstruować regulamin, który jasno określi zasady zabawy.

Challenge na Instagramie

Regulamin Instagrama nie ma wyszczególnionych zasad określających challenge. W tego typu akcjach należy więc przestrzegać ogólnych wytycznych serwisu. Warto pamiętać, że w wyzwaniu nie powinno się rywalizować o nagrody, gdyż wtedy byłyby one równoznaczne z konkursami i podlegającymi im dodatkowymi przepisami prawnymi. Mimo braku nagród, użytkownicy, marki oraz influencerzy chętnie podejmują się wyzwań na Instagramie, gdyż są one dodatkowym elementem kampanii wizerunkowej. Posty o charakterze challengy posiadają potencjał zasięgowy, dlatego warto je zoptymalizować i rozszerzyć grupę docelową, aby osiągnąć maksymalny poziom dotarcia do użytkowników.

Challenge na TikTok

Na TikToku hasztagi typu challenge cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Społeczność tej platformy uwielbia wyzwania i chętnie bierze w nich udział. Jest to sposób, aby zostać ambasadorem marki lub wygenerować maksymalne słupki zaangażowania użytkowników. Aby móc stworzyć challenge, autor powinien umieścić opis wyzwania i informację, że akcja jest sponsorowana przez daną markę. W przypadku, gdy challenge jest elementem konkursu z nagrodami, wymagany jest link prowadzący do strony z regulaminem. Należy również pamiętać o kwestiach związanych z prawami autorskimi, aby żaden utwór muzyczny nie został wykorzystany bez zgody właściciela. 

Challenge na TikToku to stosunkowo łatwa droga do wzniesienia marki na wyższy poziom promocji. Pamiętaj tylko o tym, aby wyzwanie nie było zbyt skomplikowane lub trudne, gdyż  zbyt czasochłonny challenge działa na użytkownika demotywująco i zmniejsza jego zaangażowanie. Marka skorzysta na wyzwaniu, gdy akcja promocyjna zostanie wzbogacona o dodatkowe formaty reklamowe kierujące do strony firmowej. 

CHANNEL POINTS

Channel Points jest wewnętrznym programem punktowym, dostępnym wyłącznie dla partnerów i uczestników platformy Twitch. Za jego pomocą streamerzy mogą aktywizować i nagradzać swoich obserwatorów. Punkty nie są postrzegane jako realna waluta, dlatego nie można ich wymienić na gotówkę. Wykluczony jest również handel punktami, a także nielegalne próby ich zdobywania. Zbiera się je i wydaje w obrębie  kanału danego twórcy. Streamer przyznaje Channel Points swoim obserwatorom w zamian za działania skierowane wobec jego kanału. Punkty mogą być otrzymywane za zaobserwowanie, komentarz lub oglądanie streamu przez określony czas. Twórca ma prawo samodzielnie określić progi punktowe oraz stopień gratyfikacji względem użytkowników. Osoby, które zdobędą odpowiednią ilość punktów, zyskają dodatkowe przywileje, takie jak decydowanie o kolejnej streamowanej grze, obrazie wyświetlanym podczas przerw w transmisji, jak i dostępie do dodatkowych emotikonek w czacie. Taka forma zaangażowania sprawia, że każda ze stron zyskuje wymierne korzyści. Streamy są oglądane przez dłuższy czas, a uwaga użytkowników bardziej skupia się na prezentowanym contencie. 

Jeśli jesteś jednym z twórców na Twitchu, wykorzystaj Channel Points do autopromocji swojego kanału. Ustaw osiągalne progi punktowe, aby widzowie mieli motywację do uczestniczenia i oglądania Twojego kanału lub kanału zależnego od Ciebie ambasadora. Dobrze jest również personalizować nagrody i osiągnięcia. Sprzyja to komunikacji marketingowej.

Wytyczne dotyczące Channel Points

Na kanale istnieje możliwość personalizacji. W zależności od nastroju, upodobań, akcji marketingowej, czy po prostu charakteru Twojego kanału, możesz dokonywać wielu zmian. Choćby takich, jak dowolne wybory w nazewnictwie punktów na kanale. Dostępne są również opcje przesyłania niestandardowych ikon dla punktów kanału.

Istotnym obowiązkiem twórcy jest dbanie o komfort psychiczny, zarówno swojej osoby, jak i widzów. Czasami w ramach niestandardowej nagrody, streamer może otrzymać od użytkowników dowolne zadanie. Niestety, jak to bywa w Internecie, zdarzają się trolle narzucające niewłaściwe lub nieobyczajne wyzwania. Zgodnie z regulaminem Twitcha, twórca może odmówić wykonania zadania, które ukaże go w złym świetle. W takim przypadku nieudolna prowokacja może zostać odrzucona, a jej autor zablokowany. 

Twórca ma zakaz wykorzystywania produktów z branż regulowanych. Nagrody oraz zadania wykonywane przez streamera nie mogą promować alkoholu, wyrobów tytoniowych, leków i suplementów diety, żywności dla dzieci, paliw, operacji bankowych, a także imitowanych pieniędzy.

Zasady zbierania i wykorzystywania punktów muszą zgadzać się z Warunkami  sprzedaży Twitcha, Wytycznymi dla społeczności Twitcha lub Umową o świadczenie usług programistycznych Twitcha. 

Podatek od Channel Points

Akcja Channel Points nie powinna podlegać opodatkowaniu ze względu na fakt, że punkty nie są i regulaminowo nie powinny być traktowane jako waluta. Wyjątek mogą stanowić wyłącznie działania konkursowe związane z Channel Points, gdy w grę wchodzą nagrody rzeczowe lub pieniężne. Mimo wszystko, są to bardzo rzadkie sytuacje, wręcz marginalne wyjątki. W celu eliminacji ewentualnych wątpliwości, warto umieścić odpowiednie postanowienia w regulaminie kanału lub gry.

Będąc marketerem, nie pomijaj społeczności graczy. Dziś jest to ogromna grupa użytkowników, która na swój sposób kreuje nową rzeczywistość. Gry to ważny nośnik kultury, łączący miliony ludzi w jedną z najbardziej istotnych gałęzi popkultury. Warto więc zastanowić się, co Twoja firma musi zrobić, aby wkroczyć na ten rynek? Nawet jeśli sam nie jesteś graczem, dobrze poznawać nawyki i potrzeby tej grupy, gdyż jest to bardzo szybko rozwijająca się branża z którą warto współpracować. 

PODSUMOWANIE

Każda forma angażowania użytkowników w social mediach jest istotna i na swój sposób potrzebna. Loterie, challenge i Channel Points być może nie mają tak rozległych możliwości działania, jak konkursy, ale i w ich przypadku siła przyciągania jest niewątpliwa. Skuteczność tego typu akcji jest zależna od praktyki i uczciwości. Trudno osiągnąć sukces, kiedy podjęte zabiegi wymijają się z prawem – wtedy tracimy wiarygodność. Warto jest przestrzegać przepisów podatkowych oraz określonych regulaminem zasad. W razie wątpliwości skonsultuj się z prawnikiem, aby potem nie ponosić konsekwencji wynikających z niewiedzy lub zaniedbania. 

Znając wszystkie zasady, możesz bez obaw sam podjąć się wyzwania tworzenia wyzwań. Nie bój się eksperymentować i inwestować czas, ale i pieniądze w formy zaangażowania, gdyż w przyszłości ta mała akcja może zapoczątkować korzystną dla Ciebie reakcję. Warto dbać o zgromadzoną wokół siebie społeczność i móc w ten sposób ukazywać im, że są naprawdę ważną częścią Twojej marki.